WYBIERASZ SZKOŁĘ PONADPODSTAWOWĄ ?

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W NASZEJ „TRÓJCE”!!!

Rekrutacja do szkoły odbywa się w pełni elektronicznie. Kandydaci składają wniosek i zamieszczają wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole.

Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” . https://www.nabor.pcss.pl/szczecin

Oferta edukacyjna dla kandydatów!!!