RODO

Informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150; tel: 91 4600 093, e-mail: lo3@miasto.szczecin.pl;
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych: Rafałem Malujdą oraz zastępcą Agnieszką Marciniak można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl lub telefonicznie: +48 91 85 22 093.