ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

Maturzystów zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości


5 lipca 2021 r. 

godz. 12.00 – klasa 3b


                              godz. 13.00 – klasa 3a

 


 

JUŻ MAMY WAKACJE !!!

Za nami wyjątkowy rok szkolny z innowacyjnym nauczaniem

zdalnym, kreatywnymi lekcjami z aplikacją MS Teams,

zasłużonymi szóstkami i niechcianymi jedynkami ..

 

Teraz czas na odpoczynek. Udanych wakacji !!! 

 

 


 

WYBIERASZ SZKOŁĘ PONADPODSTAWOWĄ ?

MOŻESZ  KONTYNUOWAĆ   NAUKĘ  W  NASZEJ  „TRÓJCE”!!!

Rekrutacja do szkoły odbywa się w pełni elektronicznie. Kandydaci składają wniosek i zamieszczają wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” .
 https://www.nabor.pcss.pl/szczecin

Oferta edukacyjna dla kandydatów!!!

 


BRĄZOWA TARCZA DLA NASZEGO LICEUM !!!

 

Wciąż jesteśmy w gronie najlepszych liceów w kraju.

Według rankingu Perspektyw po raz kolejny mamy BRĄZOWĄ TARCZĘ !!!

 

W tym roku mamy powód do radości, a w przyszłym może być jeszcze lepiej …

 

 


 

NAUCZANIE ZDALNE W III LO !!!

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

nowych regulacji dotyczących pracy szkół, od 26 października 2020r.

wszyscy uczniowie naszej szkoły rozpoczynają nauczanie zdalne.

Plan lekcji nie ulega zmianie, a organizację pracy szkoły reguluje

Zarządzenie Dyrektora III LO z dnia 23 października 2020r.

 


PATRONATY

W ostatnim czasie III Liceum Ogólnokształcące podpisało umowy patronackie z:

  • Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Szczecińską Agencją Artystyczną

 – patronatem objęte zostaną klasy o profilu humanistyczno – artystycznym

a także

  • Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

– patronatem objęte zostaną klasy o profilu biologiczno – medycznym.

Więcej: https://lo3.szczecin.pl/patronaty/#more-6690


Galeria zdjęć

Aktualności

/* */ /* */