ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

 

Nowy rok szkolny 2021/22 rozpoczniemy 1 września 2021 r.

o godz. 9.00 – uczniowie klas 3

o godz. 10.00 – uczniowie klas 1 i 2


Najpierw odbędzie się wspólne spotkanie na szkolnym boisku, a później spotkania z wychowawcą
w wyznaczonych salach .

Podczas pobytu w budynku szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego: przy wejściu dezynfekujemy dłonie, przebywając
w przestrzeniach wspólnych tj. na szkolnych korytarzach – zakrywamy nos i usta, zachowujemy bezpieczne odstępy od siebie.

 


 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Zapraszamy rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły na pierwsze zebranie.

Odbędzie się ono 2 września 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00.

  • Rodziców uczniów klas 1 zapraszamy najpierw na spotkanie z Dyrekcją szkoły na świetlicę (sala na parterze), a później na spotkanie z wychowawcą klasy do wyznaczonej sali.
  • Rodziców uczniów klas 2 i 3 zapraszamy na spotkania z wychowawcą klasy do wyznaczonej sali.

 

Podczas pobytu w budynku szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego: przy wejściu dezynfekujemy dłonie, zakrywamy nos
i usta, zachowujemy bezpieczne odstępy od siebie.

 


 

WYBIERASZ SZKOŁĘ PONADPODSTAWOWĄ ?

MOŻESZ  KONTYNUOWAĆ   NAUKĘ  W  NASZEJ  „TRÓJCE”!!!

Rekrutacja do szkoły odbywa się w pełni elektronicznie. Kandydaci składają wniosek i zamieszczają wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” .
 https://www.nabor.pcss.pl/szczecin

Oferta edukacyjna dla kandydatów!!!

 


BRĄZOWA TARCZA DLA NASZEGO LICEUM !!!

 

Wciąż jesteśmy w gronie najlepszych liceów w kraju.

Według rankingu Perspektyw po raz kolejny mamy BRĄZOWĄ TARCZĘ !!!

 

W tym roku mamy powód do radości, a w przyszłym może być jeszcze lepiej …

 

 


 

NAUCZANIE ZDALNE W III LO !!!

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

nowych regulacji dotyczących pracy szkół, od 26 października 2020r.

wszyscy uczniowie naszej szkoły rozpoczynają nauczanie zdalne.

Plan lekcji nie ulega zmianie, a organizację pracy szkoły reguluje

Zarządzenie Dyrektora III LO z dnia 23 października 2020r.

 


PATRONATY

W ostatnim czasie III Liceum Ogólnokształcące podpisało umowy patronackie z:

  • Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Szczecińską Agencją Artystyczną

 – patronatem objęte zostaną klasy o profilu humanistyczno – artystycznym

a także

  • Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

– patronatem objęte zostaną klasy o profilu biologiczno – medycznym.

Więcej: https://lo3.szczecin.pl/patronaty/#more-6690


Galeria zdjęć

Aktualności