SAMORZĄDNOŚĆ

W czwartek 9 lutego uczniowie klasy 1 humanistyczno-prawnej, mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem samorządu naszego Miasta. Spotkanie z radnym p. Krzysztofem Romianowskim w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin zaowocowało dyskusją nt. specyfiki obszarów działalności poszczególnych komisji oraz charakteru uchwał dotyczących funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Uczniowie wcielili się w radnych biorących udział w głosowaniu nad wieloma uchwałami w tym projekcie budowy pomnika Mikołaja Kopernika przy naszej szkole, który większością głosów został przyjęty. Opiekunami grupy była p. Mirosława Adamowicz oraz p. Piotr Kaźmierski.