WiFi

WiFi: HOTSPOT

Username: szczecin

Password: szczecin

Używanie urządzeń elektronicznych na zajęciach lekcyjnych bez zezwolenia nauczyciela jest zabronione

Projekt „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.