Terminarz zebrań

Daty zebrań wychowawców klas z rodzicami:

 

L.p.

Temat

Termin

1.

Zebranie organizacyjne.

5 września 2019 r.

2.

Zebranie Rady Rodziców.

10 września 2019 r.
godz. 16.30

3.

Zebranie dla rodziców uczniów objętych PPP.

26 września 2019 r.
godz. 17.00

4.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

12 grudnia 2019 r.
godz. 17.00

5.

Podsumowanie I semestru:

  • informacje o ocenach śródrocznych i zachowaniu uczniów,
  • wydarzenia z życia szkoły i klasy.

16 stycznia 2020 r.
godz.17.00

6.

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III:

  • informacje o ocenach śródrocznych i zachowaniu uczniów klasa I -II,
  • wydarzenia z życia szkoły i klasy,
  • informacje o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III.

2 kwietnia 2020 r.
godz.17.00

7.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach I i II.

4 czerwca 2020 r.
godz.17.00