Terminarz zebrań

Daty zebrań wychowawców klas z rodzicami:

 

L.p.

Temat

Termin

1.

Zebranie organizacyjne.

7 września 2017 r.

godz. 17.00

2.

Zebranie Rady Rodziców.

14 września 2017 r.
godz. 16.30

3.

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III.

9 listopada 2017 r.
godz. 17.00

4.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

14 grudnia 2017 r.
godz. 17.00

5.

Podsumowanie I semestru:

  • informacje o ocenach śródrocznych i zachowaniu uczniów,
  • wydarzenia z życia szkoły i klasy.

11 stycznia 2018 r.
godz.17.00

 6.

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III:

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III.

12 kwietnia 2018 r.
godz.17.00

7.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach I i II.

7 czerwca 2018 r.
godz.17.00