Terminarz zebrań

Daty zebrań wychowawców klas z rodzicami:

 

L.p.

Temat

Termin

1.

Zebranie organizacyjne.

6 września 2018 r.

godz. 17.00

2.

Zebranie Rady Rodziców.

13 września 2018 r.
godz. 16.30

3.

Zebranie dla rodziców uczniów objetych PPP.

27 wrzesnia 2018 r.
godz. 17.00

4.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

13 grudnia 2018 r.
godz. 17.00

5.

Podsumowanie I semestru:

  • informacje o ocenach śródrocznych i zachowaniu uczniów,
  • wydarzenia z życia szkoły i klasy.

10 stycznia 2019 r.
godz.17.00

 6.

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III:

  • informacje o ocenach śródrocznych i zachowaniu uczniów klasa I -II,
  • wydarzenia z życia szkoły i klasy,
  • informacje o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III.

28 marca 2019 r.
godz.17.00

7.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach I i II.

30 maja 2019 r.
godz.17.00