Szkoła Sukcesu

szkolasukcesu

W latach 2011-2014 III Liceum Ogólnokształcące było uczestnikiem wyjątkowego projektu Szkoła Sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT
Projekt ten  był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego celem było ponadregionalne i zintegrowane nauczanie w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej
i niemieckiej. Nasza szkoła brała udział w wersji angielskiej.

W ramach tego programu dziewiętnaścioro  uczniów było członkami Szkolnych Kół Naukowych, w ramach których odbywały się zajęcia z przedsiębiorczości i języka angielskiego przy wykorzystaniu ICT.
W ciągu trzech lat trwania projektu uczniowie poznali wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości realizując zadania na platformie internetowej, a następnie omawiając je na spotkaniach kontaktowych z nauczycielem prowadzącym.

Ponadto, uczestnicy programu wzięli udział w 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego, na których oprócz ćwiczeń typowo językowych, poznawali  zagadnienia z przedsiębiorczości w języku angielskim. Najlepsi z uczniów projektu zostali zaproszeni na bezpłatne obozy językowe
w Trójmieście, a przez cały czas trwania projektu członkowie SKN byli zaskakiwani drobnymi podarkami ułatwiającymi naukę języka obcego np. słowniki, fiszki ze słownictwem biznesowym czy lektury anglojęzyczne.

Projekt zakończył się napisaniem Informatora Inwestora, w którym członkowie wszystkich SKN zaprezentowali potencjał inwestycyjny miejscowości, w których mieszkają lub się uczą. Wskazali również najciekawsze, ich zdaniem, inwestycje w regionach.
Zapraszamy do lektury https://szkola-sukcesu.eu/wp-content/uploads/2010/02/ok%C5%82adka-Informator-inwestora-ver-11.png

Opiekun SKN
Zuzanna Siwek-Jacoszek