Stołówka szkolna

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej przy III LO:

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 01 października 2020 r. posiłki obiadowe wydawane przez kuchnię będą potrawami jednodaniowymi.

Uczniowie będą mogli spożyć obiad w czasie jednej z dwóch przerw obiadowych (zgodnie z przydziałem) i z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przed wejściem na stołówkę, zachowanie min. 1,5m odległości między osobami, stałe miejsca przy stolikach).

* Koszt obiadu jednodaniowego dla ucznia wynosi 5 zł.

* Opłaty za obiady można wpłacać przelewem na konto 65 1020 4812 0000 0402 0128 6962.