,,Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem…”

,,Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem…”  Cytat ten dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej mogliśmy usłyszeć w ubiegłą sobotę podczas kolejnych warsztatów prawniczych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Wykład z prawa gospodarczego wygłoszony został przez sędziego panią Natalię Pawłowską. Dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach spółek gospodarczych, warunkach prawnych, które muszą być spełnione do ich założenia oraz o sposobach rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Kolejny wykład, prowadzony przez notariusza panią Marię Olszewską, przybliżył nam zagadnienia na temat organizacji pracy notariusza. Na koniec sędzia Grzegorz Krasicki dokonał podziału ról uczestników postępowania sądowego procesów cywilnego i karnego, których symulacje odbędą się w przyszłym miesiącu na sali rozpraw.