RODO

Informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150; tel: 91 4600 093, e-mail: lo3@miasto.szczecin.pl;

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się
e-mailowo: iod@spnt.pl  lub telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 

>>klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

>> klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFSS

>> klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

>> klauzula informacyjna dla pracowników

>> klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

>> klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – REKRUTACJA

>> klauzula informacyjna dla osób korzystających z Facebooka

 

Barbara Kwiatek
Dyrektor III LO   
/* */ /* */