RODO

Informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150,
tel: 91 4600 093,
email: lo3@miasto.szczecin.pl;

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Małas.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
email: iod@spnt.pl ,
tel. +48 91 85 22 093.

 

>>klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

>> klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFSS

>> klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

>> klauzula informacyjna dla pracowników

>> klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

>> klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – REKRUTACJA

>> klauzula informacyjna dla osób korzystających z Facebooka

 

Barbara Kwiatek
Dyrektor III LO