Rajd Dąbski

W sobotę 21 maja 2016 odbył się pieszy Rajd Dąbski przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 71 przy ulicy Bośniackiej w Szczecinie. Grupa uczniów naszej szkoły przeszła trasę 6 km: od pomnika poległym w walkach o wyzwolenie Dąbia, obok szkoły Talent Promocja Postęp, zwiedziliśmy willę Borchertów, dalej wędrowaliśmy wzdłuż średniowiecznych murów obronnych, potem obok hotelu Bończa, następnie dworku myśliwskiego przy ulicy Dziennikarskiej. Skierowaliśmy się do parku obok naszej szkoły i szliśmy wzdłuż rzeki Płoni w kierunku mety.

Największe wrażenie wywarła na nas willa przedwojennego konsula Borcherta, po której oprowadził nas przewodnik z PTTK.

Opiekunkami rajdu były Pani Magda Sicińska i Barbara Hase; uczestnikami uczniowie z klas Ia i II b.