PATRONATY

W ostatnim czasie III Liceum Ogólnokształcące podpisało umowy patronackie z:

  • Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Szczecińską Agencją Artystyczną

 – patronatem objęte zostaną klasy o profilu humanistyczno – artystycznym

a także

  • Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie– patronatem objęte zostaną klasy o profilu biologiczno – medycznym

https://szczecin.tvp.pl/30948969/artystyczny-patronat

https://www.24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/klasa-dla-artystow-z-patronatem/#.WScX59kaLlw.facebook

Co to oznacza?
Nasi uczniowie będą mieli okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych US, będą mogli uczestniczyć w różnych sympozjach, konferencjach czy warsztatach organizowanych przez Wydział Filologiczny, a przede wszystkich rozwijać się intelektualnie i kulturowo, jeżeli tylko zapału im starczy! Dzięki współpracy ze Szczecińską Agencją Artystyczną uczniowie klas o profilu humanistyczno – artystycznym będą mogli rozwijać tzw. umiejętności miękkie, czyli zdolności komunikacyjne w relacjach międzyludzkich, tak cenione na rynku pracy.
Patronat   Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt pomoże poszerzać wiadomości i zainteresowania  biologiczne oraz kształcić umiejętności badawcze. Udział w wykładach akademickich, zajęciach laboratoryjnych, warsztatach pozwoli na wnikliwe poznawanie świata a także na śledzenia nowości naukowych. 

Na zdjęciach:

Podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Barbarą Kwiatek – Dyrektorem III LO  a:

  • Panią Anną Lemańczyk, dyrektorem Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
  • Panią Dziekan Wydziału Filologicznego US, prof. zw. dr hab. Ewą Komorowską oraz Panią Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US, dr hab. Jolantą Ignatowicz – Skowrońską,
  • Panem Dziekanem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, dr hab. Arkadiuszem Pietruszką.