Patronat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniu 8 marca 2018 r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy III LO w Szczecinie reprezentowanym przez  Dyrektora Szkoły Barbarę Kwiatek  a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr hab. Zbigniewa Kuniewicza prof. US. Celem patronatu jest sprawowanie przez Wydział opieki naukowo-dydaktycznej nad szkołą w zakresie podejmowania i promowania inicjatyw związanych z szeroko rozumianą kulturą i edukacją prawniczą oraz administracyjną. Współpraca ma na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów oraz ich gruntowniejsze przygotowanie do studiów na kierunkach prawnym , ekonomicznym, administracyjnym.