Omnibus 2017

30 marca 2017r. odbył się finał szkolnego konkursu „OMNIBUS”. Jego celem było wyłonienie ucznia o najbardziej wszechstronnej wiedzy ogólnej.

Do pierwszego etapu przystąpiło 26 chętnych uczniów z wszystkich klas. Swoje umysły łamali rozwiązując test składający się z 56 pytań . Ich autorami byli wszyscy nauczyciele III LO. Zwycięzcami tego etapu zostali: Kusiołek Agata, Kaczorowska Natalia, Janusz  Jędrzej, Kostyra  Jakub, Lechwar Agata, Mierzejewska Julia, Mierzejewski Rafał, Wachterowa Anastasia, Rawa Artur, Bartnikowski  Adam, Szparaga Artur.

Zmagania finałowe składały się z dwóch etapów. W pierwszym finaliści odpowiadali na pytania otwarte z różnych dziedzin wiedzy. Mieli również okazję do wykazania się  umiejętnościami strategicznymi, eliminując swoich przeciwników.

Do ścisłego finału, przeszło trzech najlepszych: Janusz  Jędrzej, Bartnikowski  Adam, Szparaga Artur. „OMNIBUSEM 2017 r.” został Bartnikowski  Adam.

W przerwach przeprowadzony został międzyklasowy konkurs o patronie naszej szkoły Mikołaju Koperniku. Najlepszymi w sprawnym poszukiwaniu informacji z ogólnodostępnych źródeł wiedzy, okazały się  klasy II B i III B.

„Omnibus” otrzymał z każdego przedmiotu ocenę bardzo dobrą, z wagą pracy klasowej, czego wielu mu zazdrościło oraz kupon do realizacji w Empiku. Pozostali zwycięzcy otrzymali również nagrody o mniejszej wartości. Fundatorem upominków była Rada  Rodziców  III LO.

Organizatorzy