Oferta edukacyjna 2019/20

W roku szkolnym 2019/20 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych dla absolwentów gimnazjów i trzech klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych. Będą to klasy o profilach:

* humanistyczno – artystycznym

* ekonomiczno – prawnym

* biologiczno – medycznym

 

Decydując się na naukę w III LO:

* wybierasz profil klasy na etapie naboru do liceum,

* w klasie pierwszej realizujesz kształcenie ogólne w zakresie podstawowym,

* uczysz się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym: dwóch zgodnie z profilem klasy, a trzeci wybierasz zgodnie ze swoimi   zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (będzie on realizowany w grupie międzyoddziałowej),

* języków obcych (j. angielski, j. niemiecki ) uczysz się w grupach międzyoddziałowych, zgodnie z poziomem swoich umiejętności.

informacje dla gimnazjalistów

  informacje dla ośmioklasistów