Oferta edukacyjna 2021/22

ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

 

Decydując się na naukę w III LO:

* wybierasz profil klasy na etapie naboru do liceum,

* uczysz się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym: dwóch wskazanych w profilu klasy, a trzeci wybierasz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (będzie on realizowany w grupie międzyoddziałowej począwszy od klasy drugiej),

* uczysz się języków obcych (język angielski, język niemiecki) w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, zgodnie z poziomem swoich umiejętności.

 

Jesteś kreatywny, otwarty na kulturę, sztukę, film, teatr, dziennikarstwo…?

PROFIL HUMANISTYCZNO – ARTYSTYCZNY jest dla Ciebie!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, angielska, niemiecka, psychologia, dziennikarstwo, prawo, kierunki artystyczne…

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie i trzeci przedmiot do wyboru: język obcy lub historia.

Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: zajęcia artystyczne, edukacja medialna.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Profil objęty patronatem: Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

 

Jesteś otwarty na świat, drugiego człowieka, lubisz eksperymentować?

Wybierz PROFIL BIOLOGICZNO – MEDYCZNY!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru: język obcy, matematyka lub historia.

Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: fizyka medyczna, zasady racjonalnego żywienia.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, biologia

Profil objęty patronatem: Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

 

Chcesz doskonalić się językowo i poznawać kulturę innych krajów? Pasjonują cię podróże i planujesz zwiedzać świat?

PROFIL JĘZYKOWO – GEOGRAFICZNY to jest to!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach filologia angielska, niemiecka, geografia, geologia, turystyka, logistyka, geoinformatyka, ekonomia,  a także do studiów na kierunkach Akademii Morskiej.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, trzeci przedmiot do wyboru: język niemiecki, matematyka, historia.

Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: realioznawstwo angielskie, realioznawstwo niemieckie, turystyka.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia.