Kadra

ks. Wiśniewski Paweł

religia

mgr Adamowicz Mirosława

nauczyciel historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, elementów prawa

mgr Antkowiak Agnieszka

nauczyciel chemii,  przyrody

mgr Bąk Iwona

czytelnia, biblioteka, język polski

mgr Baryła Marta

nauczyciel matematyki, informatyki

mgr Bińkowska Beata

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bronikowska Dobrosława

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Dudzińska Barbara

nauczyciel biologii

mgr Golańska Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

mgr Greiner Weronika

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Gusar Bożena

nauczyciel geografii, przyrody, podstaw przedsiębiorczości

mgr Halicki Daniel

nauczyciel fizyki

mgr Hase Barbara

nauczyciel języka niemieckiego, etyki

mgr Jasińska Monika

nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych, plastyki

mgr Kasprzyk Piotr

nauczyciel informatyki

mgr Kulpa Katarzyna

nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Kwiatek Barbara

Dyrektor, nauczyciel matematyki i logiki matematycznej

mgr Lemieszek Jolanta

pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Mentek Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

mgr Murawska Beata

nauczyciel plastyki

mgr Rosicka Dorota

nauczyciel historii

mgr Sarad Monika

nauczyciel języka polskiego i edukacji medialnej

mgr Sicińska Magdalena

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego

mgr Siwek-Jacoszek Zuzanna

nauczyciel języka angielskiego

mgr Sokołowska Marzena

Wicedyrektor, nauczyciel biologii, przyrody, podstaw przedsiębiorczości, zasad racjonalnego żywienia

mgr Stefaniuk Katarzyna

nauczyciel matematyki

mgr Wilma Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

mgr Wołoszyn Zofia

nauczyciel języka angielskiego