Kadra

Antkowiak Agnieszka

nauczyciel chemii

Adamowicz Mirosława

nauczyciel historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, elementów prawa

Bąk Iwona

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Bronikowska Dobrosława

nauczyciel wychowania fizycznego

Drabik - Dorawa Agnieszka

pedagog

Folwarczna Ilona

psycholog

Golańska Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

Greiner Weronika

nauczyciel wychowania fizycznego

Gusar Bożena

nauczyciel geografii, turystyki

Halicki Daniel

nauczyciel chemii, fizyki, fizyki medycznej, matematyki

Hase Barbara

nauczyciel języka niemieckiego, etyki

Jasińska Monika

nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych

Jeromin Konrad

Dyrektor

nauczyciel matematyki

Kaźmierski Piotr

nauczyciel historii

Kroplewska Iwona

nauczyciel informatyki

Krupińska Barbara

nauczyciel języka angielskiego

Kwiatek Barbara

nauczyciel matematyki, logiki matematycznej

Lang Anna

nauczyciel matematyki

Lemieszek Jolanta

Wicedyrektor

 pedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, historii, wiedzy o społeczeństwie

Mentek Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

Napiontek Barbara

nauczyciel matematyki

Rosicka Dorota

nauczyciel historii

Sarad Monika

nauczyciel języka polskiego, edukacji medialnej

Sicińska Magdalena

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

Sikora Marzena

nauczyciel muzyki

Siwek - Jacoszek Zuzanna

nauczyciel języka angielskiego

Sokołowska Marzena

nauczyciel biologii, zasad racjonalnego żywienia

Surmacz Anna

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Szmiłyk Magdalena

pedagog specjalny

Topczewska Katarzyna

nauczyciel języka niemieckiego

Wilczyńska Lidia

nauczyciel języka niemieckiego

Wilma Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego, realioznawstwa

Wiśniewski Paweł

nauczyciel religii

Wołoszyn Zofia

nauczyciel języka angielskiego