Historia szkoły

Autorzy: Wiesław Cierlica i Iwona Kobylińska

1946 r.

We wrześniu powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika przy SP 23 ul. Miernicza z inicjatywy ks. Rektora Kazimierza Świetlińskiego. Pierwszym dyrektorem był Franciszek Grabowski, funkcję tę pełnił do 15.09.1947 roku.

1947 r.

Funkcję dyrektora do 1949 r. pełni Zygmunt Gulczyński.

1949 r.

Dyrektorem III LO zostaje Szczęsny Pawłowski.

1950/51 r.

Pierwsza matura. Wszyscy abiturienci jednego dnia zdawali egzaminy z 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, nauki o Polsce, historii.

1957 r.

Szkoła zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Szczecinie-Dąbiu, a jej stan liczebny wynosi 438 uczniów. Naukę rozpoczęto w nowym budynku przy ul. Pomorskiej 150.

1960/61 r.

W związku z rocznicą 15 – lecia szkoły i 10 – lecia pierwszej matury Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia wielkiego astronoma: Mikołaja Kopernika.

1961 r.

Stanowisko dyrektora obejmuje Stanisław Susek, które będzie piastował przez 31 lat, do 1992 r.

1969 r.

Utworzenie 90 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Mamerta Stankiewicza.

1973 r.

W 500. rocznicę urodzin M. Kopernika szkoła obchodzi 25 – lecie swego istnienia. Obchody jubileuszu zostały uświetnione nadaniem szkole sztandaru.

1976/77 r.

Rok ten zaznacza się szczególnymi osiągnięciami uczniów w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego uzyskali znaczące miejsca w olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Języka Polskiego, wojewódzkim konkursie języka niemieckiego, Olimpiadzie z Wychowania Technicznego i Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, drużyna ZHP zdobywa puchar Rektora WSM.

1980 r.

Szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 31 z klasami V – VIII i Liceum Ogólnokształcące nr 3 do roku 1989.

1981/82 r.

Nauczyciel geografii Antoni Adamczak zakłada klub turystyczno-krajoznawczy „Vadam”. Klub działa do dziś. Od momentu założenia klub „Vadam” w swej działalności odnosi wiele sukcesów, m. in. w 1985 r. zdobywa I miejsce w Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym szkół Szczecina i reprezentuje miasto na szczeblu ogólnopolskim oraz zajmuje I miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim. W latach 1981 – 90 klub zdobywa czołowe miejsca we współzawodnictwie klubów turystycznych Szczecina. Od 1981 do 1992 roku był głównym organizatorem Małego Rajdu Wyzwolenia Dąbia. W 1995 i 1996 roku drużyna klubowa zdobywa puchary komandora Rajdu Szlakami Obrońców Granic. SKKT od wielu lat otrzymuje tytuł najaktywniejszego koła turystycznego wśród szkół ponadgimnazjalnych, w 2008/2009 r. zajął II miejsce w tej kategorii.

1987/88 r.

W wyniku starań dyrektora szkoły Stanisława Suska powstaje pierwsza pracownia komputerowa. Od tego roku bardzo dynamicznie rozbudowywane jest zaplecze techniczne do nauczania informatyki. Uczniowie uzyskują wysokie lokaty w konkursach informatycznych.

1989 r.

Szkoła powraca do swojej starej nazwy Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Mikołaja Kopernika.

1992 r.

Dyrektorem szkoły zostaje p. Barbara Grabowska. Z jej inicjatywy powstają klasy autorskie, m.in. klasa menadżerska, ekologiczna, matematyczno-informatyczna, Została zmodernizowana sala komputerowa, szkoła liczy 19 oddziałów.

1993 r.

Inauguracja Szkolnych Przeglądów Teatralnych, które będą odbywać się cyklicznie do 1997 r.

1996 r.

Uroczyste obchody 50-lecia szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów. Organizacja Dni Ziemi w ramach Tygodnia Ekologicznego.

1997 r.

Dyrektorem zostaje Ryszard Steciuk. Wiesław Cierlica dokonał całościowej komputeryzacji zbiorów bibliotecznych. Stworzona została komputerowa baza danych, z której można korzystać także za pośrednictwem Internetu. Systematycznie odnawiany jest i remontowany budynek liceum.

2002 r.

Pierwsza Nowa Matura i ogromny sukces – 99,8% uczniów zdało egzamin maturalny.

2004 r.

Wyniki matur uplasowały szkołę na 6 miejscu wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Szczecina.

2007 r.

Obchody jubileuszu 60-lecia III Liceum Ogólnokształcącego. Odbył się pierwszy konkurs recytatorski „Miłość jest w nas”, który jest organizowany do dziś. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Barbara Kwiatek. W budynku prowadzona jest dalsza modernizacja.

2008 r.

Utworzenie drugiej pracowni komputerowej oraz Centrum Informacji Multimedialnej.

2010 r.

Otwarcie kompleksu sportowego „Mój Orlik 2012”. Uroczyste obchody jubileuszu 750-lecia Dąbia oraz odsłonięcie kamiennego obelisku poświęconego pionierowi Dąbia- ks. K. Świetlińskiemu. Osiągnięcia naszych uczniów były wynikiem ich zainteresowań, chęcią rozwijania uzdolnień i wyrażały się czynnym i efektywnym udziałem w różnych konkursach, zawodach, turniejach, m. in. w:

  • Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, Jesiennym Turnieju Recytatorskim, Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim – „Turniej Jednego Wiersza”, Okręgowym Konkursie Recytatorskim, Konkursie Recytatorskim „Szczeciński Parnas”, Zachodniopomorskim Konkursie Recytatorskim „O złotą lirę K. Ujejskiego”, Turnieju Recytatorskim i Poezji Śpiewanej im. J. Ch. Paska, konkursie literackim O Złote Pióro Głosu Szczecińskiego, Międzyszkolnym Recytatorskim Konkursie Poezji i Prozy Religijnej, konkursie Recytatorskim ”Moja ukochana poezja”, Archidiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej,
  • Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej,
  • Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, „Wolszczan” – konkursie dla uczniów wszechstronnie uzdolnionych, Konkursie „Wprawki algorytmiczne”,
  • Mistrzostwach Polski Tańca, Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie, Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej „Kalmar”, II Lidze Piłki Nożnej Szkół Ponadpodstawowych, Turnieju Piłki Siatkowej, Dąbskim Biegu Ulicznym, Turnieju Halowym „Piłkarska Kadra Czeka”, Piłki ręcznej dziewcząt i chłopców o Puchar Szczecina, Mistrzostwach Szczecina w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
  • Konkursie Wiedzy o NATO i Unii Europejskie, Ogólnopolski Konkursie Historycznym „Krąg”, Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Szczecinie, Konkursie „Co wiem o Unii Europejskiej”,
  • Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym, Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakiem Obrońców Granic”, Konkursie na „Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne”,
  • Konkursie Energia i jej zasoby, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Geograficznej,
  • Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą MESE, Wiedzy o HIV/AIDS.
  • Nasza młodzież brała także wielokrotnie udział w II etapie wojewódzkim/okręgowym różnego rodzaju olimpiad: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Fizycznej, Ekologicznej, Geograficznej, Wiedzy Religijnej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Języka Francuskiego, Historycznej, Matematycznej.