„Nie jestem krytykiem filmowym …”

Spotkanie z panem Krzysztofem Sporem, dziennikarzem filmowym.

Spotkanie  na lekcji dziennikarstwa udowodniło klasie 2a, że pasję i pracę należy łączyć. Pan Krzysztof ukazał, jak wygląda praca dziennikarza. Otwartość, kreatywność, kontakt z kulturą, słuchanie mądrych ludzi, a szczególnie „masa filmów”… – to klucz do sukcesu. Zobaczyć sztukę w filmie – tego warto się nauczyć.