„Marzenia a otaczający świat”

Każdy młody śmiertelnik ma jakieś marzenia. Zarówno te, które nietrudno zrealizować, jak i te, które wymagają dużo cierpliwości i regularnej pracy. Nastolatki, które poznają świat nie oceniają bezstronnie swoich zdolności i dlatego często konfrontacja z realizmem jest dla nich lekkim rozczarowaniem. Wielu młodych ludzi jest przyzwyczajonych do dostawania tego, czego pragnie, niezależnie od ceny. Jednakże jak się okazuje w przyszłości, nie możemy posiąść wszystkiego. Młodzież powinna zbroić się w cierpliwość i uczyć ciężkiej pracy, nie przerywając przy tym puszczać wodze fantazji, jednak obierać za cel rzecz prawdopodobną do zrealizowania. Przenigdy nie powinna tracić wiary, ponieważ nadzieja w sukces swojej „misji” zawsze śle korzyści i nigdy nie wolno jej zaprzepaścić. Najczęściej mimo wszystko bywa tak, że młodzi ludzie załamują się niepomyślnościami i w wielce ciężko jest im przezwyciężyć utrudnienia. Niełatwo jest zrealizować nierzeczywiste marzenia, warto więc śnić o przedmiotach dostępnych, których osiąganie nas umotywuje.