Licealista w świecie nauki

W  tegorocznej IV już edycji projektu „Licealista w świecie nauki” realizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie przy udziale Instytutu Polimerów (WTiICh) oraz Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin (WKŚiR) bierze udział młodzież z 10 szkół ze Szczecina i okolic. Na spotkaniu inauguracyjnym w grudniu 2016 r. odebraliśmy symboliczne indeksy oraz poznaliśmy jednego z opiekunów naszego „Zespołu Naukowego”, Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt dr. hab. inż. Arkadiusza Pietruszkę, który przybliżył nam temat naszych badań „Świnia jako zwierzę modelowe w profilaktyce miażdżycy u ludzi”.

Badania które prowadzimy, pod kierunkiem Pani dr hab. Anity Skalskiej-Kołodziej, mają na celu określenie wpływu diety na poziom cholesterolu we krwi loch, warchlaków oraz tuczników Sus scrofa domesticus. Wyniki z prowadzonych przez nas analiz są różne, czasami wręcz niewiarygodne!!! Czy pozwolą nam sformułować właściwe wnioski, czas pokaże.  Zostały nam jeszcze jedne zajęcia laboratoryjne. Oby udało nam się uniknąć kolejnych błędów.

Radosław Piotrowski