Licealista w świecie nauki

Zakończyła się VI już edycja projektu „Licealista w świecie nauki”, którego organizatorem był Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie. Od rana towarzyszyły nam silne emocje związane z prezentacjami sprawozdań z przebiegu naszych zajęć laboratoryjnych poświęconych dwóm tematom „Krew darem życia” oraz „Komórki rozrodcze-komórki wyjątkowe”.
Na szczęście wszystko się udało, prezentacje były ciekawe bowiem dotyczyły interesujących zagadnień.
Udział w projekcie pozwolił nam zdobyć nową wiedzę oraz rozwinąć wiele umiejętności np. preparowania i analizy makroskopowej narządów, mikroskopowania, obserwacji, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, wnioskowania oraz sporządzania sprawozdań.
Pracowaliśmy w pięknych i nowocześnie wyposażonych pracowniach w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki oraz w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska pod opieką bardzo życzliwych pracowników naukowych, za co serdecznie dziękujemy.

Biolodzy z klasy drugiej