Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2020 r. 

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe.

4 – 17 stycznia 2021 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna.

1 – 6 kwietnia 2021 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach III.

30 kwietnia 2021 r.

7.

Egzaminy maturalne

4, 5, 6 maja 2021 r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca 2020 r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4, 5, 6, 7 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

10.

Ferie letnie.

28 czerwca –31 sierpnia 20211r.

/* */ /* */