Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3 września 2018 r.

godz. 9.00

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 – 23 kwietnia 2019 r.

5.

Dzień Otwarty Szkoły.

22 marca 2019 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach III.

26 kwietnia 2019 r.

7.

Egzaminy maturalne

6, 7, 8 maja 2019r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21 czerwca 2019 r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.

10.

Ferie letnie.

23 czerwca –31 sierpnia 2019r.