Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2 września 2019 r. godz. 9.00

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe.

10 – 23 lutego 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna.

9 – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Dzień Otwarty Szkoły.

20 marca 2020 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach III.

24 kwietnia 2020 r.

7.

Egzaminy maturalne

4, 5, 6 maja 2020r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26 czerwca 2020 r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2, 3 stycznia 2020 r.
8, 9,10 czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

10.

Ferie letnie.

27 czerwca –31 sierpnia 2020r.