Kalendarz imprez szkolnych na rok 2019/20

L.p.

Impreza szkolna

Termin

Odpowiedzialny

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września

2b A. Mentek

2.

Zajęcia integracyjne klas I

3 – 4 września

Wychowawcy klas I

pedagog, nauczyciele w-f

3.

„Otrzęsiny” uczniów klas pierwszych

27 września

Wychowawcy klas I

Samorząd Uczniowski

4.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

1aG J. Lemieszek
3b B. Hase

5.

Dzień Kopernika (rok matematyków)

23 października

2a M. Baryła,

K. Stefaniuk,

B. Kwiatek

6.

Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada

1bP  Antkowiak
1aP  M. Sarad,
D. Rosicka, 
M. Sicińska

7.

Projekt edukacyjny „Ziemia”

18-22 listopada

wszyscy nauczyciele

8.

Studniówka

styczeń-luty

M. Jasińska,

B. Hase

9.

Dzień pamięci żołnierzy wyklętych – gazetka

2 marca

M. Sicińska

D. Rosicka

10.

Rocznica wyzwolenia Dąbia.

20 marca

M. Adamowicz,

D. Rosicka

11.

Dzień otwarty szkoły

20 marca

Samorząd Uczniowski

12.

Pożegnanie klas III

24 kwietnia

1dP   W. Greiner  

1BG   I. Bąk

13.

Święto Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia

D. Rosicka,

2b A. Mentek

14.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca

1 CG  B. Bińkowska

15.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września

1 cP  B. Gusar