RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przekazuję poniższe informacje:

>> informacje ogólne

>> informacje dla uczniów i rodziców

>> informacje dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

>> informacje dotyczące monitoringu

Barbara Kwiatek

Dyrektor III LO