RODO

Informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150,
tel: 91 4600 093,
email: lo3@miasto.szczecin.pl;

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Jaśkiewicz.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
email: iod@spnt.pl ,
tel. +48 91 85 22 093.

 

>> informacje ogólne

>> informacje dla uczniów i rodziców

>> informacje dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

>> informacje dotyczące monitoringu

Barbara Kwiatek
Dyrektor III LO