Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

50 maturzystów z III LO biło rekord przywracania pracy serca.

W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca maturzyści z III LO czynnie wzięli udział w pokazach oraz biciu rekordu RKO w hali Netto Arena w Szczecinie.

Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego poza szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Świadomy patriotyzm”. Gratuluję wszystkim uczestnikom bicia rekordu. Jestem przekonan że teraz bez wahania w razie potrzeby, koordynować będziecie akcją ratowniczą.

Magdalena Sicińska – n-l EdB