ERASMUS PLUS

Od 1 czerwca 2017 do listopada 2018 realizowany jest w naszej szkole projekt „Turystyka łączy regiony” w ramach  akcji Mobilność edukacyjna w Programie Erasmus Plus.

Projekt ten stwarza nauczycielom niepowtarzalną możliwość odbycia zagranicznego kursu językowego i metodycznego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy naszej szkoły poprzez zdobycie nowych umiejętności jej pracowników. Dzięki udziałowi w nim członkowie kadry poznają system edukacyjny w wybranych krajach niemieckojęzycznych i angielskojęzycznych, zdobędą wiedzę w zakresie kultury i języka oraz kreatywnych metod nauczania języków angielskiego
i niemieckiego. Udział w Projekcie umożliwi poszerzenie kompetencji językowych nauczycieli.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności z zakresu wykorzystania TIK oraz narzędzi online w szkole oraz w kontaktach ze szkołami partnerskimi.

Jednym z zadań szkoły jest włączenie na stałe do warsztatu pracy nauczycieli narzędzi multimedialnych oraz TIK, aplikacji Kahoot z użyciem smartfonów, quizzlet do nauki słownictwa oraz wykorzystanie tablicy multimedialnej.

 
Dzięki realizacji projektu szkoła  poszerzy współpracę z placówkami oświatowymi za granicą wykorzystując narzędzie eTwinning do jego realizacji.