Stołówka

Opłata za obiady - kwiecień 2023

- płacimy na konto III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Pomorska 150 Szczecin,                                       

  nr konta 65 1020 4812 0000 0402 0128 6962

- wpłaty należy dokonać do:

* 30 marca 2023 r – przelew,

* 29 i 30 marca 2023 r -  można zapłacić gotówką lub kartą w sekretariacie szkoły,                                             

- 16 obiadów x 8 zł = 128 zł,

- osoby, które zapłacą za mniejszą liczbę obiadów obowiązkowo uzgadniają, za które dni nie zapłaciły.