Stołówka

Opłaty za obiady należy wpłacać przelewem na konto 65 1020 4812 0000 0402 0128 6962

Koszt obiadu dwudaniowego dla ucznia: 8 zł