Stołówka

Opłata za obiady – kwiecień 2024

- płacimy na konto III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Pomorska 150, Szczecin, 

  nr konta 65 1020 4812 0000 0402 0128 6962

- wpłaty należy dokonać do:

* 29 marca 2024 r – przelew,

* 26 i 27 marca 2024 r -  można zapłacić gotówką lub kartą w sekretariacie szkoły,

 - 20 obiadów x 10 zł = 200 zł,  

 - osoby, które zapłacą za mniejszą liczbę obiadów obowiązkowo uzgadniają, za które dni nie
   zapłaciły.

Przypominam, że odwołanie obiadu należy zgłaszać w sekretariacie, najpóźniej do godz. 9.00.