Kalendarium roku szkolnego

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 września 2021 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3 Ferie zimowe 31 stycznia–13 lutego 2022 r.
4 Koniec I semestru 14 stycznia 2022 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
6 Zakończenie zajęć w klasach III 29 kwietnia 2022 r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 listopada, 7 stycznia, 2-6 maja, 17 czerwca
9 Ferie letnie 27 czerwca–31 sierpnia 2022 r.