Kalendarium roku szkolnego

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 września 2023 r.
2 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2, 3 listopada 2023 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
4 Ferie zimowe 15 - 26 stycznia 2024 r.
5 Koniec I semestru 11 stycznia 2024 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 02 kwietnia 2024 r.
7 Zakończenie zajęć w klasach IV 26 kwietnia 2024 r.
8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2 maja, 6 - 13 maja, 31 maja 2024 r.
9 Wystawienie ocen rocznych 13 czerwca 2024 r.
10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
11 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.