EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów, w roku szkolnym 2023/2024, odbędą się w dniach 26 - 28 sierpnia 2024.

Informacje szczegółowe, dotyczące egzaminów dostępne są w dzienniku "Librus" i w sekretariacie szkoły.