Terminarz zebrań

Lp Temat Termin
1 Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas I -III 2 września 2021 r. godz. 17.00
2 Zebranie Rady Rodziców 30 września 2021 r. godz. 17.00
3 Zebranie dla rodziców uczniów objętych PPP. 23 września 2021 r. godz. 17.00
4

Zebranie dla rodziców uczniów klas I-III

  • informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
16 grudnia 2021 r. godz. 17.00
5 Podsumowanie I semestru 13 stycznia 2022 r. godz.17.00
6

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III:

  • informacje o ocenach śródrocznych uczniów klas I–II oraz rocznych uczniów klas III
7 kwietnia 2022 r. godz.17.00
7

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – II:

  • informacje o przewidywanych ocenach rocznych uczniów klas I–II
2 czerwca 2022 r. godz.17.00