Terminarz zebrań

Lp. Temat Termin
1 Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas I -IV 8 września 2022 r. godz. 17.00
2 Zebranie Rady Rodziców 15 września 2022 r. godz. 18.00;                                                                                 30 września 2022 r. godz. 17.00
3 Zebranie dla rodziców uczniów objętych PPP 29 września 2022 r. godz. 17.00
4

Zebranie dla rodziców uczniów klas I-IV

  • informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
15 grudnia 2022 r. godz. 17.00
5 Podsumowanie I semestru 12 stycznia 2023 r. godz.17.00
6

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – IV:

  • informacje o ocenach śródrocznych uczniów klas I–III                      oraz rocznych uczniów klas IV
4 kwietnia 2023 r. godz.17.00
7

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III:

  • informacje o przewidywanych ocenach rocznych uczniów klas I–III
1 czerwca 2023 r. godz.17.00