Terminarz zebrań

Lp. Temat Termin
1 Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas I - IV

7 września 2023 r.

klasy I i IV - godz. 17.00

klasy II i III - godz. 18.00

2

Zebranie dla rodziców uczniów objętych PPP

 
28 września 2023 r. godz. 17.00
3 Zebranie dla rodziców uczniów klas I - IV (proszę umawiać się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny)

30 listopada 2023 r.

godz. 17.00 - konsultacje

4

Zebranie - podsumowanie pracy za I semestr

11 stycznia 2024 r.

klasy I - IV - godz. 17.00

5 Zebranie dla rodziców uczniów klas I - IV

04 kwietnia 2024 r.

klasy I - IV - godz. 17.00

6

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III       

28 maja 2024 r. godz. 17.00