Rada rodziców

Konto bankowe, na które można dokonać wpłaty na Radę Rodziców:
19124039691111001015284203
z dopiskiem „RADA RODZICÓW III LO IM. M. KOPERNIKA