Oferta edukacyjna 2024 / 2025

Jesteś kreatywny, otwarty na kulturę, sztukę, wiedzę o świecie...?

PROFIL HUMANISTYCZNO – EUROPEJSKI

 Przygotuje Cię do studiów  w rozwijającej się Europie, gdzie na rynku pracy cenione są umiejętności językowe, wiedza geopolityczna oraz kompetencje miękkie - praca w grupie, nawiązywanie kontaktów, poczucie wspólnoty.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, wos i trzeci przedmiot do wyboru: język polski lub geografia.

Przedmioty rozwijające zainteresowania: edukacja medialna, elementy prawa, realioznawstwo angielskie.

Przedmioty punktowane w postepowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, wos albo geografia

Profil objęty patronatem: Wydziału Prawa i Administracji US,  Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego US oraz Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

 

Jesteś otwarty na świat, drugiego człowieka, lubisz eksperymentować?

PROFIL BIOLOGICZNO – MEDYCZNY

Przygotuje Cię do studiów  na kierunkach: medycznych, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Przedmioty rozwijające zainteresowania: fizyka medyczna, zasady racjonalnego żywienia.

Przedmioty punktowane w postepowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, biologia.

Profil objęty patronatem: Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie