Oferta edukacyjna 2023 / 2024

Jesteś kreatywny, otwarty na kulturę, sztukę, film, teatr, dziennikarstwo…?

PROFIL HUMANISTYCZNO – ARTYSTYCZNY 

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, historia, dziennikarstwo, kierunki artystyczne…

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: zajęcia artystyczne, edukacja medialna.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, historia.
 • Profil objęty patronatem: Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego US, Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

 

Jeśli interesuje Cię człowiek w aspekcie społecznym, chcesz znać i walczyć o jego prawa...

PROFIL HUMANISTYCZNO – PRAWNY

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, filologia polska ...

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: elementy prawa, edukacja medialna.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
 • Profil objęty patronatem: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Jesteś otwarty na świat, drugiego człowieka, lubisz eksperymentować?

Wybierz PROFIL BIOLOGICZNO – MEDYCZNY!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna...

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: fizyka medyczna, zasady racjonalnego żywienia.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, biologia.
 • Profil objęty patronatem: Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

 

Chcesz doskonalić się językowo i poznawać kulturę innych krajów? Pasjonują cię podróże i planujesz zwiedzać świat?

PROFIL JĘZYKOWO – GEOGRAFICZNY 

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach filologia angielska, niemiecka, geografia, turystyka, logistyka, geoinformatyka, ekonomia...

 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia. 
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: realioznawstwo angielskie, realioznawstwo niemieckie, turystyka.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia.
 • Profil objęty patronatem: Instytutu Językowego i Instytutu Literatury i Nowych Mediów US.

 

Poznanie ludzkiej natury, harmonii otaczającego nas świata to atuty

PROFILU PSYCHOLOGICZNEGO

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach psychologicznych i pedagogicznych.

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: elementy psychologii i pedagogiki.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, biologia.

 

Jeśli interesują Cię problemy społeczne i ekonomiczne współczesnego świata i w przyszłości chciałbyś je rozwiązywać to warto rozważyć

PROFIL SPOŁECZNO - EKONOMICZNY

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: elementy ekonomii.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, historia.
 • Profil objęty patronatem: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.