Oferta edukacyjna

ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

Decydując się na naukę w III LO:

 • wybierasz profil klasy na etapie naboru do liceum
 • uczysz się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym: dwóch wskazanych w profilu klasy, a trzeci wybierasz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (będzie on realizowany w grupie międzyoddziałowej począwszy od klasy drugiej)
 • uczysz się języków obcych (język angielski, język niemiecki) w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, zgodnie z poziomem swoich umiejętności.

 

Jesteś kreatywny, otwarty na kulturę, sztukę, film, teatr, dziennikarstwo…?

PROFIL HUMANISTYCZNO – ARTYSTYCZNY jest dla Ciebie!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, psychologia, dziennikarstwo, kierunki artystyczne…

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie i trzeci przedmiot do wyboru: język obcy lub historia.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: zajęcia artystyczne, edukacja medialna.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
 • Profil objęty patronatem: Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

 

Jeśli interesuje Cię człowiek w aspekcie społecznym, chcesz znać i walczyć o jego prawa...

PROFIL HUMANISTYCZNO – PRAWNY jest dla Ciebie!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, filologia polska, psychologia...

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie i trzeci przedmiot do wyboru: język obcy lub historia.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: elementy prawa, edukacja medialna.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
 • Profil objęty patronatem: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Jesteś otwarty na świat, drugiego człowieka, lubisz eksperymentować?

Wybierz PROFIL BIOLOGICZNO – MEDYCZNY!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna...

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru: język obcy, matematyka lub historia.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: fizyka medyczna, zasady racjonalnego żywienia.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, biologia.
 • Profil objęty patronatem: Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

 

Chcesz doskonalić się językowo i poznawać kulturę innych krajów? Pasjonują cię podróże i planujesz zwiedzać świat?

PROFIL JĘZYKOWO – GEOGRAFICZNY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM to jest to!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach filologia angielska, niemiecka, geografia, geologia, turystyka, logistyka, geoinformatyka, ekonomia...

 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, trzeci przedmiot do wyboru: język niemiecki, matematyka, historia.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: realioznawstwo angielskie, realioznawstwo niemieckie, turystyka.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia.
 • Profil objęty patronatem: Instytutu Językowego i Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Chcesz doskonalić się językowo i poznawać kulturę innych krajów? Pasjonują cię podróże i planujesz zwiedzać świat?

PROFIL JĘZYKOWO – GEOGRAFICZNY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM to jest to!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach filologia niemiecka, angielska, geografia, geologia, turystyka, logistyka, geoinformatyka, ekonomia...

 • Przedmioty rozszerzone: język niemiecki, geografia, trzeci przedmiot do wyboru: język angielski, matematyka, historia.
 • Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: realioznawstwo angielskie, realioznawstwo niemieckie, turystyka.
 • Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język niemiecki, geografia.
 • Profil objęty patronatem: Instytutu Językowego i Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego.