Dlaczego "Trójka" ?

wysoki poziom nauczania:

 • wysoka zdawalność matury z dobrymi wynikami
 • sukcesy młodzieży w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

 

profesjonalna i dostosowana do potrzeb uczniów organizacja zajęć:

 • nauka języków obcych według poziomu zaawansowania (w grupach międzyoddziałowych)
 • wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

 

wszechstronny rozwój uczniów:

 • bogata oferta kół zainteresowań
  • zajęcia teatralne
  • koło dziennikarskie
  • koła przedmiotowe: chemiczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne, językowe: angielski, niemiecki
  • koło rozrywek intelektualnych (gry strategiczne)
  • SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka)
  • Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne
 • warsztaty filmowe w MOK Delta
 • współpraca ze szczecińskimi uczelniami i instytucjami kulturalno – oświatowymi
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • wycieczki edukacyjno – turystyczne po Polsce i do państw europejskich (Wielka Brytania, Niemcy)
 • samorządność uczniowska
 • wymiana młodzieży ze szkołą w Itzehoe

 

posiadamy:

 • nowoczesne sale lekcyjne z dostępem do Internetu, wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne
 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym zbiorem
 • kompleks boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”
 • stołówkę z domowymi obiadami