Dlaczego "Trójka" ?

wysoki poziom nauczania:

 • wysoka zdawalność matury z dobrymi wynikami,
 • sukcesy młodzieży w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

 

profesjonalna i dostosowana do potrzeb uczniów organizacja zajęć:

 • nauka języków obcych według poziomu zaawansowania (w grupach międzyoddziałowych),
 • wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;

 

wszechstronny rozwój uczniów:

 • bogata oferta kół zainteresowań
  • zajęcia teatralne,
  • koło dziennikarskie,
  • koła przedmiotowe: chemiczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne, językowe: angielski, niemiecki,
  • koło rozrywek intelektualnych (gry strategiczne),
  • SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka),
  • Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne,
 • warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie,
 • warsztaty filmowe w MOK Delta,
  • współpraca ze szczecińskimi uczelniami i instytucjami kulturalno – oświatowymi,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • wycieczki edukacyjno – turystyczne po Polsce i do państw europejskich (Wielka Brytania, Niemcy),
 • samorządność uczniowska,
 • wymiana młodzieży ze szkołą w Itzehoe;

 

posiadamy:

 • nowoczesne sale lekcyjne z dostępem do Internetu, wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne,
 • Centrum Informacji Multimedialnej,
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym zbiorem,
 • kompleks boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”,
 • stołówkę z domowymi obiadami,