Dlaczego "Trójka" ?

 

wszechstronny rozwój uczniów:

 • bogata oferta kół zainteresowań
  • zajęcia teatralne
  • koła przedmiotowe: biologiczne, geograficzne, matematyczne, językowe: angielski, niemiecki
  • SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka)
  • Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne
 • warsztaty filmowe w MOK Delta
 • współpraca ze szczecińskimi uczelniami i instytucjami kulturalno – oświatowymi
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • wycieczki edukacyjno – turystyczne po Polsce i do państw europejskich (Wielka Brytania, Niemcy)
 • samorządność uczniowska
 • wymiana młodzieży ze szkołą w Itzehoe

 

posiadamy:

 • nowoczesne sale lekcyjne z dostępem do Internetu, wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne
 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym zbiorem
 • kompleks boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”
 • stołówkę z domowymi obiadami