Debata z reprezentacja VIII LO

„Sierpień’88r. dokończył demontaż PRL” – tej tezy broniliśmy podczas debaty oxfordzkiej z reprezentacją VIII LO w Muzeum Dialogi Przełomy. Na debacie doszło do starcia na argumenty, których wysoka merytoryczność oraz zasadność znalazły uznanie jurorów i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli działacze „Solidarności”, jednocześnie uczestnicy obrad Okrągłego Stołu: p. E. Radziewicz- przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego sierpnia’ 88; p. A. Balazs- członek Prezydium Tymczasowej Rady Rolników „ Solidarność” oraz p. J. Tarnowski- członek MKK w Szczecinie, a w latach 1988 – 89 członek Prezydium MKO. Na zakończenie debaty świadkowie tamtych wydarzeń podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat strajków 88 r. Była to żywa lekcja historii, która na długo zostanie przez nas zapamiętana.