Ciekawe zajęcia z j. polskiego

Z cyklu ciekawe zajęcia języka polskiego w klasie humanistyczno-artystycznej… Tym razem padło na klasę trzecią.

W ramach poszerzania horyzontów poznawczych i twórczych, fantastyczna klasa 3b przygotowywała równie fantastyczne projekty prezentujące założenia ideowe wybranych (ale oczywiście fantastycznych !) trendów we współczesnej sztuce. Założenie pracy było takie, że klasa nie tylko pozna teorię, ale przede wszystkim w praktyce będzie mogła doświadczać nowej sztuki. Subiektywnie wybrane nurty czyli: pop-art, land art, hiperrealizm, konceptualizm Opałki, action painting Jacsona Pollloca i malarstwo F. Bacona pozwoliły uczniom, choć w jakiejś mierze, zrozumieć to, co obecnie dzieje się w kulturze i sztuce, a jednocześnie „pobawić” się w arystę i poznać proces twórczy.

Monika Jasińska