Uczniowie 2c na Uniwersytecie

Czym jest nowotwór? Jakie są cechy komórek nowotworowych? Czym różni się nowotwór łagodny od złośliwego? Co to jest mięśniak, tłuszczak…, mięsak, rak? Na te pytania już dziś znamy odpowiedzi.
W przystępny sposób proces nowotworzenia – proces patologiczny przebiegający w zdrowej komórce ciała, która w wyniku zaburzeń o podłożu genetycznym przestaje podlegać normalnym mechanizmom kontrolującym wzrost i różnicowanie komórek – przedstawił nam Pan dr inż. Adam Lepczyński z Katedry Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki ZUT w Szczecinie. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, że powstanie zmiany nowotworowej nie jest takie proste. Uświadomiliśmy sobie również,  jak dużą wiedzę o funkcjonowaniu komórek nowotworowych mają naukowcy i w jaki sposób jest ona wykorzystywana w leczeniu oraz profilaktyce chorób nowotworowych. Dziś wiemy, że sami możemy zmniejszyć wpływ na nasze komórki czynników kancerogennych, w tym promieniowania elektromagnetycznego (nie używać telefonów komórkowych), właściwie odżywiać się, nie stosować używek….

Dziękujemy za tę ciekawą lekcję.

Uczniowie klasy 2c biologiczno-medycznej